MƯA CUỐI THU.
Mưa!
Cơn mưa tháng 9 không ồ ạt, không mạnh bạo nhưng day dứt trong chiều. Mưa tả tơi trên hàng cây. Mưa rũ buồn trên mặt hồ. Nó đi. Đầu trần, áo mỏng ...

Xem thêm ... Ngoi_Sao_Nho