SAO RƠI
Trắng xóa trời cao bóng mẹ hiền
vai gầy nặng trĩu gánh tình con
đôi chân lạng choạng vì cơm áo
khắp nẻo tha phương với nhẽ đời

Xem thêm ... Niem Khuc Cuoi