LÃNG MẠN MÙA THU
Đã bao người cầm bút viết mùa thu
đã bao thơ viết sắc vàng dịu vợi
đã bao người đắm đuối trăng thu
và bao mộng-phiêu du cùng ngọn gió.

Xem thêm ... Cogaidragon