TỰ TÌNH
Muôn lời gió gửi theo mây.
Lời yêu lời đắng ! Hỏi mây tỏ tường ?
Chuyện tình biến đổi vô thường.
Khi lòng mây gió vết thương vẫn còn.

Xem thêm ... Minh_Phong