LANG THANG CÙNG CHỮ
Buổi chiều lang thang cùng chữ
mới hay đời vẫn còn thơ
đưa tay đón từng sợi nắng
mới hay ngày đã xa mờ ...

Xem thêm ... Diên Vỹ