HOÀI NIỆM
Gió đuổi theo trăng đi về phương trời lạ
Mưa trả đất trời cho nắng hạ xinh
Tình Gió Mưa như ngọn nến lung linh
Đêm huyền hoặc, bình minh lên lịm chết ...

Xem thêm ... Hải Vũ