HỔNG NÊN
Tôi về đón gió hoàng hôn
Tóc thề cắt ngắn để buồn dài thêm
Tôi về dưới ngọn đèn đêm
Đón anh bóng đổ bên thềm mưa khuya.

Xem thêm ... Nàng Thơ